Baseli kesklinnas kadus kõrghoone ära väga nähtamatult ja toiminguid võis märgata ainult vahetus läheduses.
(Foto: PERI GmbH)
Syngenta kõrghoone lammutus

Kõrghoone lammutus RCS tuuleseinaga

Šveitsi põllumajanduslik ettevõte Syngenta korraldab ümber oma Baseli kesklinnas asuva peakontori. Selleks tuleb lammutada 54 m kõrge hoone. Kuna kõrghoone ja korporatiivne kampus asetsevad kõrvuti ning vahetus läheduses asuvad ka külastatavad Schwarzwaldallee ja Badischer Bahnhof, välistati lammutamine suurte ehitusmasinatega.  Koostöös töövõtjaga ERNE AG töötasid PERI insenerid välja lahenduse, mis põhineb RCS roniraketise süsteemil ja lubab viia lammutamistöid läbi ohutult ja efektiivselt.

Kuupäev
04. september 2017
Asukoht
Basel, Šveits
RCS tuuleseinad kaitsesid ümbruskonda tolmust ja mürast.
(Foto: PERI GmbH)

Laadi alla pressiteate zip-fail

Meedia

Objekti pildid

Urbanisatsiooni tagajärjel kasvab väikestes ja suurtes linnades ruumi nõudlus ning mõnikord on ainus võimalus seda ruumi juurde tekitada vana hoone lammutus. Tihti paiknevad kõrghooned kõrvuti, teineteisest ainult mõnede meetrite kaugusel. See moodustab ilusaid jooni horisondil, kuid ühe nendest hoonetest lammutamine osutub keeruliseks protsessiks. Konstruktsioonid võetakse lahti järk-järgult ja iga korrus lammutatakse eraldi.

Turvalisus on kõigepealt

Et minimiseerida Syngenta lammutamisel tekkinute emissioonide hulka ja välistada võimaliku ohu naaberhoonetele, kasutas ERNE AG lahendusena PERI RCS tuuleseina. Tänu sellele kadus Baseli kesklinnas kõrghoone väga nähtamatult ja toiminguid võis märgata ainult vahetus läheduses.

Lammutamise jooksul oli pearõhk turvalisuse tagamisel kõigil etappidel. Väljatöötatud lahendus välistas riske töölistele ja takistas materjalide ning tööriistade kukkumist. Ohutusnõuetele vastavuse saavutati tänu RCS tuuleseintele, mis liigutati lammutamise käigus allapoole.

Ideealselt kaetud

RCS tuuleseinad planeeriti selliselt, et need kohanduksid korruse plaanile ja lammutamise graafikule. RCS platvormid pandi eelnevalt kokku ja toodi objektile karkassidena, kus paigaldati vastavalt PERI plaanidele. Süsteemis kasutatud trapetsplekk kattis kolm hoone korrust, kaitstes niiviisi ümbruskonda tolmust ja mürast.  

Kindlalt ankurdatud

RCS moodulite paigaldus osutus olemasoleva hoone juhul tõeliseks väljakutseks. Ankurdada standaardsel meetodil oli võimatu. Lahendus töötati välja koos lammutusspetsialistidega ERNE AG-st. Ülemine ankurdus läks katusest ja ülemisest korrusest läbi ning väljaspoolt kinnitati moodul tõsteplatvormi abil. Järgnevad osad kinnitati kasutades kõige madalama RCS tuuleseina punkti. Paigalduseks kasutati süsteemi ronikingi ja projektspetsiifilisi toeelemente, mis kohandati olemasolevale konstruktsioonile.

Nädalaste tsüklitega lammutus

RCS tuuleseinte abil läks korraga kolme korruse lammutus ohutult ja kontrollitult. Igale tasandile määrati spetsiaalne lammutuse protseduur, mis võimaldas teha mitu tööd üheaegselt. Kui alumisel tasandil lammutati fassaadi, keskmisel võeti maha aknad ja soojustus ning üleval lammutasid väiksed ekskavaatorid betoonkonstruktsioone.  

Peale täielikut korruse lammutamist liigutati tuuleseina paneelid kraana abil alla. Need olid kogu aeg kinnitatud hoone külge, mis võimaldas teha tööd isegi tugeva tuule ajal. Tänu sellele tööde teostamise meetodile sai kõrghoone iga nädalaga ühe korruse võrra madalamaks.

Materjalide sorteerimine

ERNE AG-ga teostatud lammutamise olulise eelisena, mida tavalise lammutamise puhul ei ole, oli võimalus sorteerida materjale ja prügi. Lisaks, võimaldas meetod vabastada ühe korruse prügist samal ajal, kui alumistel korrustel tehti tööd.

Töövõtja

ERNE AG Bauunternehmung, Laufenburg

Töömaa teenindus

PERI Switzerland and Germany