By combining CB Climbing Units with the MAXIMO Panel Formwork, the required high quality of the concrete surfaces was achieved while, at the same time, maintaining the tight construction schedule.
Hexagon ärihoone

Kiire ehitus MAXIMO šahtielemendiga

Hexagon peakorteri ehitusel fokuseeriti kõigepealt tööjõukulude vähendamisele ja ehitusaegade lühendamisele ning ka kraana kasutuse minimiseerimesele. Kombineerides MAXIMO seinaraketist CB ronimoodulitega, saavutati mitte ainult kvaliteetseid betoonipindu ja graafikust kinnipidamise, vaid ka kõrge ohutustase ning tööliste produktiivsus.

Kuupäev
01. märts 2018
Asukoht
Calgary, Kanada
A focus on fast working: connected by means of the BFD Alignment Coupler, several 2.40 m wide MAXIMO Panel Formwork elements could be moved as one large-sized formwork unit with a single crane lift.

Laadi alla pressiteate zip-fail

Meedia

Objekti pildid

Hexagon’i tütarettevõte Novatel on üks suurimatest GPS seadmete ja navigatsioonisüsteemide tarnijatest. Calgarysse luuakse nüüd 600 uut töökohta. Uues ettevõte hoones hakkavad toimima teadus- ja arendusasutused, tootmise ning logistika alad, kontori- ja puhkeruumid ning konverentssaalid.

Kõrge kvaliteediga betoonipinnad lühikese ajaga 

Koos töövõtjaga Perma-Cast Concrete Contracting Ltd töötasid PERI insenerid välja betooni valamiseks lahenduse, mis aitas kraana kasutamist vähendada ja niiviisi ehitusprotsessi kiiremaks teha.

Seinte valamiseks kasutati MAXIMO seinaraketise süsteemi, mille ühelt poolt paigaldatava tõmbi tehnoloogia aitas väärtuslikut tööaega kokku hoida. Koonilise tõmbi puhul ei ole vaja paigaldada plasttoru ja koonuseid. Lisaks, MAXIMO puhul on tõmbikohti 40 % vähem, võrreldes tavalise tõmbitehnoloogiaga. 

Süsteem tagab ka puhta betoonipinna, kasutamata tõmbiaukusid ei ole. Tõmbikohad on keskse asetusega, mis võimaldab saada korrapärase vuugipildi nii horisontaal- kui vertikaalsuunas. Kõik see tagas lõpptulemuse vastavuse esitatavatele nõuetele.

MAXIMO kasutamine

Sisemine raketis koosnes MAXIMO kilpidest koos sobivate šahtielementidega. Tänu leidlikule PERI tehnoloogiale tõsteti siseringi raketis korraga üles ja oli see juba järgmiseks valuks valmis.

Välisraketise juhul planeeris PERI 12 moodulit, mis koosnesid CB konsoolidest ja MAXIMO seinaraketisest. Moodulid projekteeriti selliselt, et neid võiks väheste muudatustega uuele positsioonile kohandada. Suuremõõtmelised tööplatvormid tagasid ohutud töötingimused mitme betoneerimistsüklite vältel. CB süsteemi kasutamine osutus efektiivseks ja kokkuhoidlikuks lahenduseks mitmekorruseliste hoone osade ehitamisel.

Efektiivne töö pikaajalise partnerluse tulemusena 

Individuaalne raketise lahendus, mis tehti vastavalt projekti nõutele, aitas pidada kinni tihedast graafikust. Kasu oli ka ehitusmeeskonna eelmisest PERI süsteemide kasutamisest, sest tänu sellele oli produktiivsus kohe algusest kõrge. Tähtsaks faktoriks, mis projekti edukaks tegi, oli ettevõtete pikk ja usalduslik koostöö.

Töövõtja

Perma-Cast Concrete Contracting Ltd, Calgary, AB, Canada

Töömaa teenindus

PERI Calgary, Canada