The weather protection roof based on the PERI UP Flex LGS Lattice Girder System provided reliable protection against the effects of the weather. The roof segments could be pre-assembled on the ground and subsequently lifted into their final position using a mobile crane.
Ümarmahuti renoveerimine, Bitterfeld-Wolfen Keemiapark

Tellingu lahendused, mis muudavad töö ohutumaks

Ümarmahuti renoveerimistööde teostamiseks projekteeriti PERI UP lahendus, mis koosnes ilmastiku eest kaitsvast varikatusest, toestusest ja sisemistest tellingutest. Tähelepanuväärne on see, et konstruktsioon tehti täiesti vabalt seisvana.   

Kuupäev
04. juuni 2018
Asukoht
Bitterfeld-Wolfen
A total of 33 polygonally arranged scaffold bays were adapted perfectly to suit the circular tank which has an internal diameter of 32 m. Bridging boards taken from the PERI UP Flex modular scaffolding system ensured safe working levels without any tripping hazards.

Laadi alla pressiteate zip-fail

Meedia

Objekti pildid

Bitterfeld Keemiapargis asuv 10,000 m³ soolavee mahuti vajas uue korrosioonivastase katte paigaldust. Selleks paigaldati PERI LGS kaitsekatus, mis tagas ilmastikust sõltumatud töötingimused. Koos katust toestavate ja sisemiste tellingutega ehitati kogu süsteem vabalt seisvana, ilma ankruid kasutamata.

Ühiselt välja töötatud tellingu kontseptsioon

Tööohutuse nõuetele vastav lahendus oli ühise töö tulemus. Lahendus eeldas 33 tellingu sektsiooni paigaldust mahuti ümber, mis oleksid suletud ringi moodustamiseks seestpoolt ohupiirete abil ühendatud. PERI UP Flex komponentide kasutus välistas ajakulukad tegevused ja tagas ohutuse üleminekukohtades.

LGS varikatuse kasutuse juures oli prioriteediks ohutus. Katus võeti turvaliselt lahti, et sisemist tellingut mahutist välja tõsta. Integreeritud käigud võimaldasid ohutult konstruktsiooni osadele ligi pääseda, et need saaks eemaldada järk-järgult, vastavalt vajadusele.

PERI UP Flex ilmastikukindel varikatus LGS

Varikatus kaitses erinevate ilmastikuolude eest ja töö ei jäänud seisma ka vihma- või lumesaju ajal. LGS süsteem võimaldab ehitada suurte silletega konstruktsioone, mis on väga turvalised nii paigalduse kui ka kasutuse ajal. Soovi korral integreeritakse sinna käigud, mis tagavad pääsu katuse elementide juurde. Lisa turvavarustus, mis kaitseb kukkumise eest, ei ole seejuures nõutud.    

LGS süsteemi valik on mõistlik ka sellistel töömaadel, kus jalakäijate liikluse piiramine ei ole võimalik. Standardsetest elementidest saab ehitada suurte silletega tööplatvorme, ka väga suurtel kõrgustel ja sildu jalakäijatele.  

Tellingutööde töövõtja

B&S Gerüstbau GmbH, Dessau

Töömaa teenindus

PERI Dresden and Weissenhorn