Mersey Gateway Bridge, Runcorn to Widnes, Great Britain
Mersey Gateway sild, Runcorn'i ja Widnes'i vahel

Mersey Gateway PERI vormide abil

Loode-Inglismaale ehitatakse Mersey sild, mis muudab märkimisväärselt Merseyside’i transpordisüsteemi. Sild üle Mersey jõe on uue A533 kiirtee osa. Liverpool’ist 20 km kaugusele ehitatav sild peab tagama transpordiühenduse lõuna Runcorn'i ja põhja Widnes'i linnade vahel.

Kuupäev
09. jaanuar 2017
Asukoht
Suurbritannia
Landmark Mersey Gateway on form with help from PERI

Laadi alla pressiteate zip-fail

Meedia

Objekti pildid

Kolme pülooniga kuuerealine 2,13 km pikk sild vabastab tulevikus ülekoormatud Silver Jubilee silla. PERI Suurbritannia toetas ambitsioonikat projekti, töötades välja projektspetsiifilise raketise, kus kasutati ka roniraketist. PERI projektijuht aitas keerulise projekti teostamisele kaasa olles pidevas kontaktis ehitajaga.

Suletud tööplatvormidega ACS iseroniv raketis

Üks väljakutsetest, mis on kõigi sildade ehitusele iseloomulik, oli suur tuulekiirus. Igale vantsilla püloonile kõrgusega 125 m , 80 m ja 110 m töötati välja individuaalne ACS iseroniva raketise (ACS 100) lahendus. Konstruktsioon püstitati hüdraulika abil ilma kraanata. Hüdraulilise süsteemi eeliseks on võimalus kasutada seda tugeva tuulega siis kui kraanaga ei ole võimalik töötada. Suletud platvormid kaitsesid tuule ja vihma eest ning tagasid ehitusplatsil viibivate tööliste ohutuse.

Projektspetsiifiline raketise lahendus keerulisele pülooni konstruktsioonile

Tähtsa aspektina tuli arvestada konsoolsete laiendustega. Need hakkavad toestama pealisehitust ja paiknevad sõiduteega risti mõlemal pool pülooni. Kõige kõrgema pülooni laius muutub alates 6 m kuni 17,50 m. Selleks töötasid PERI Briti insenerid välja SB konsoolidest lahenduse. See võimaldas teha kuni 7 m laiad tööplatvormid, ühtlasi kandsid raamid monoliitsetelt konsoolidelt koormused üle pülooni šahtile.

Tala- ja seinaraketise kombinatsioon

Sõltuvalt püloonist oli nõutud kuni 21 betoonivalu, iga üks oli reeglina 5,00 m kõrge. Et ilma kraanata hakkama saada, kombineeriti ühel pülooni osal ACS R iseroniv süsteem VARIO GT 24 talaraketisega. Seinaraketis oli erilahenduse abil riputatud asendis, mis võimaldas teda peale lahtirakestamist koos platvormidega järgmisse tööpositsiooni liigutada. Tööplatvormid tagasid piisava ruumi betoonitööde läbiviimiseks ja materjali hoidmiseks. Tellingutena kasutati PERI UP Flex tellingut, mida oli lihtne kraanaga tõsta.

Püloonide sees toetusid MAXIMO šahtielemendid BR šahtiplatvormile. Seinaelemendid koos MAXIMO šahtinurkadega moodustasid terviku, mida võis korraga kraanaga järgmise valu juurde tõsta.


Töövõtjad
Merseylink J.V.: FCC Construccion S.A.; Kier Infrastructure & Overseas Ltd.; Samsung C&T Corp.

Töömaa teenindus
PERI Great Britain