You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – teadliku identiteediga pereettevõte

Me teeme ehituse efektiivsemaks, kiiremaks ja ohutumaks. Igapäevaselt innustab meid oma klientidele parima teenuse osutamine. Kaasaegse, väga erilise korporatiivkultuuriga ettevõttena oleme maailmas turuliidrid raketise ja tellingu valdkonnas.

Oleme oma ainulaadse firmakultuuri üle uhked – see on meie äriedu kasvulava.

Edukuse on teinud võimalikuks paljude inimeste suur panus ning edu vundament on vastastikune austus ja usaldus.

Me püüdleme kasumliku kasvu ning ärilise edukuse suunas. Jagatud ideed ja suhtumine toetavad Artur ja Christl Schwöreri poolt loodud põhimõtteid, millele nad oma 1969. aastal rajatud äri ehitasid.

Aastate jooksul on põhimõtetest kujunenud kindel identiteet. Need meist, kes kuuluvad Schwöreri perekonda, ettevõtte nõukogusse ning juhtkonda, soovivad seda teie kõigiga jagada.

Edukust ei tohi mitte kunagi võtta iseenesestmõistetavana, vaid see tuleb iga päev välja teenida. Meie väärtused, edu faktorid ning strateegia loovad põhialused ning toimivad PERI edulugu edasi kirjutades orientiiridena.

Mille poole me püüdleme: meie visioon

Soovime olla raketise- ja tellingusüsteemide alal juhtivad partnerid maailmas.

Mille eest me seisame: meie missioon

PERIga ehitad efektiivsemalt, kiiremini ja turvalisemalt. Pakume oma klientidele iga päev parimat teenust.

Millesse me usume: meie väärtused

PERI edu põhineb tugevatel väärtustel. See oli Artur Schwöreri ja tema kaastöötajate ettevõtjahing, mis aitas suure tööga võita esimesed lepingud. See oli PERI meeskonna usaldusväärsus, mis õigustas klientide usku meisse ning aitas võita uusi töid. Töötajate avatud mõtteviis aitas meil teineteiselt õppida ning rahvusvaheliselt kasvada. Kirg on see, mis paneb meid parima lahenduse otsinguil viimse minutini pingutama.

Samadest väärtustest juhinduvad ka meie tuleviku tegemised. Meie jaoks tähendavad väärtused mõlemat – nii kohustust kui ka midagi, mis on südamele lähedal. Iga meie inimene panustab PERI edukusse meie väärtusi iga päev järgides ning annab selles eeskuju ka uutele töötajatele, kes meiega liituvad.

Järgnevad neli sõna kirjeldavad meie väärtusi detailsemalt, annavad ülevaate sellest, kuidas me mõtleme ja mismoodi toimime.

Ettevõtlikud

Pealehakkajad
Julged
Edule suunatud
Vastutustundlikud

Usaldusväärsed

Ausad
Hoolsad
Autentsed
Õiglased

Avatud

Tähelepanelikud
Uudishimulikud
Austavad
Kiired tegutsejad

Kirglikud

Ambitsioonikad
Pühendunud
Loovad
Saame töö tehtud

Mis meid innustab: meie edu faktorid

Meie edu faktorid on need, mis teevad meid rahvusvahelises konkurentsis tugevaks. Põhifookus on kliendil – kaasa arvatud nendel klientidel, keda me veel võitnud ei ole. Me tahame oma klientide heaks olla rajaleidjad, innovaatilised liidrid.

Oleme pereettevõte ning see on meie tugevus, sest meil on sõltumatus, mis võimaldab teha pikaajalisi otsuseid ja säilitada PERI mõtteviisi. Et saaksime tulevikku investeerida, on meil vaja kasumlikult kasvada,  mis tähendab, et meil tuleb üheskoos tegutseda ökonoomselt ja efektiivselt.

Kliendid usaldavad meid, mis tähendab, et meie kohus on alati pakkuda parimat kvaliteeti. See kehtib nii meie toodete kui ka tööprotsesside kohta. Võtmefaktor selle saavutamiseks nii täna kui ka tulevikus on tahe koos tegutseda.

Kliendile lähedal

Oskame probleeme lahendada
Kliendikesksed
Rahvusvahelised
Tunneme kohalikke turgusid

Innovatiivsed

Mõistame klientide vajadusi
Professionaalsed teadmised
Edukad tooted
Trendide loojad

Pereettevõte

Jätkusuutlikud             
Stabiilsed
Sõltumatud     
Osavõtlikud

Parim kvaliteet

Head töötajad
Meeskonnavaim
Efektiivsed tööprotsessid
Suurepärased tooted