You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Edukalt turul koos klientidega

Meie eesmärgiks on rahulolevad kliendid

Toetame oma kliente turu tihedas konkurentsis pakkudes kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Meie saavutuste mõõdupuuks on klientide poolt edukalt teostatud ja õnnestunud tööd ja klientide rahulolu. Selline suhtumine ja motiveeritus on teinud meist omal alal maailma juhtiva tootja ja teenusepakkuja. Arendame järjepidevalt oma tooteid klientide paremaks teenindamiseks  - meie lahendused on tehniliselt tipptasemel ning detailideni läbimõeldud.

Rahvusvaheline perefirma

Oleme pereettevõte, mis kannab endas pikki traditsioone ja püsivaid väärtusi. Tugevatele alustaladele ehitatud ettevõtte globaalse kasvu eest vastutavad juhatus koosseisus Alexander Schwörer, Dr. Fabian Kracht ja Leonhard Braig ning PERI rahvusvaheliste tütarettevõtete juhtkonnad. Meie eesmärk on viimased 45. aastat olnud ning on jätkuvalt:

“Parim sooritus ja teenindus meie klientide heaks.”

 “PERI teadmised ja ekspertiis raketiste ja tellingute tehnoloogia alal on põhjalik ja professionaalne ning seda rahvusvahelisel tasandil. Tundes kohalike turgude nõudeid, leiame me alati iga töö teostamiseks sobiva süsteemi ning peame lahendusi pakkudes alati silmas efektiivsust - tasakaalu materjali ja tööjõu kulu osas.”

Koostöövalmis ja professionaalsed

Meie spetsialistide väärtused on sooritusvalmidus, usaldusväärsus, vastutustunne ja otsekohesus. Soov panustada klientide edusse kui asjatundlik koostööpartner, kellele võib kindel olla ning kes aitab professionaalsete teadmistega teostada ka kõige keerulisemad globaalsed projektid.

“Avatus ja usaldus vastastikuses suhtluses, oskus ära tunda võimalused, mis võiksid kliendil aidata edu saavutada, tahe kaasa mõelda ning soov edukalt lahendada ettetulevad olukorrad – tulenevalt PERI missioonist täidame me neid nõudmisi klientide heaks iga päev.”

Kvaliteet ja tugi

Oleme oma klientide jaoks olemas  efektiivsete ja turvaliste  raketise- ja tellingusüsteemidega, meil on pakkuda lahendus iga töö teostamiseks keerukusest olenemata ning toetame klienti nii enne projekti algust, töö käigus kui ka peale projekti lõppemist.

“Meie teenus algab ammu enne, kui töö platsil lahti läheb ning lõpeb tükk maad peale seda, kui projekt on juba lõpetatud.”