You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

07
dets
07
dets

Uuenduslik BIM tellingute kontseptsioon tööstusehituses

7. dets 2018


Uue atsetüleenitehase ehitus, BASF Ludwigshafen, Saksamaa

Ludwigshafenisse BASF SE territooriumile ehitatakse hetkel uut ja kaasaegset atsetüleenitehast. PERI töötas spetsiaalselt antud projekti tarbeks välja PERI UP tellingute BIM mudeli. Antud tellingutele on iseloomulik suurepärane adapteerumisvõime ehitise kontuuridega ning kõrge turvalisus. 

Plaanis on, et ehitatav tehas vahetab olemasoleva välja 2019.a. lõpu poole. Atsetüleen on tähtis toode, mis kasutatakse toorainena ligi 20 BASF tehases Ludwigshafenis. 

Suur industriaalne ehitusplats

Tehnika viimase sõna järgi seadmestatud tehase ehitamisel kasutati kaasaegseid töö planeerimise meetodeid. Kui võtta arvesse, et tippaegadel ulatus inimeste arv 55,000 m² pindalaga objektil 1300-ni, siis planeerimisel oli sel puhul eriline roll.  

Seadmete paigaldamisest tulenevalt, milliste hulgas oli 90 km torusid ja elektriseadmeid, hakati PERI UP tellinguid monteerima ehituse 2. faasis.

Kompleksne BIM lahendus

BIM projekteerimise meetodite kasutamine ja kõrged tööohutuse nõuded määratlevad tsentraliseeritud lähenemise ehituse protsessile. Loodud tellingute kontseptsioon on alus projektijuhtimise, 3D planeerimise, koordineerimise ja ülesannete täitmise teostamiseks, mis vähendab pikas perspektiivis aja- ning rahakulusid.  

Adapteerumisvõimeline süsteem

Tööstusobjektide ehitamisel on nõuded tellingusüsteemidele eriti kõrged ning süsteemi peab olema lihtne hoone parameetritele kohandada. Seda kõike võimaldab PERI UP süsteem. Universaalne meetriline võrk ja võimalus muuta töölavade suunda teevad PERI UP Flex süsteemi eriti paindlikuks. Tellingute pealt saab tööd teha ka suurel kõrgusel. Ohutuks teevad süsteemi iselukustuvad rõhttalade ühendused ja integreeritud töölava tõstmist välistav kaitse, lisaks mööda perimeetrit paigaldatavad ohupiirded ja varvaslauad.

Hea sobivus

Peale adapteerumisvõime seisneb süsteemi eelis ka raketisega kombineerimise võimaluses, antud juhul VARIOKIT süsteemiga. Mõlemil on meetriline võrk ja seepärast on need omavahel ühendatavad.

Digitaalne kompetentsus

Digitaliseerimine osutab tööstusele väga suurt mõju ja PERI püüab selles protsessis olla edumeelne.

Klientidele on saadaval äpid, milliste abil saab teostada kalkulatsioone konkreetse raketise või tellingu süsteemi jaoks. Jooksva info oma objekti kohta saab klient portaali myPERI sisse logides.

PERI on juba mitu aastat olnud sektoris liider BIM tehnoloogiate rakendamisel ja võtnud osa mitmetest rahvusvahelistest projektidest, kus kasutati BIM printsiipe.

Uue atsetüleenitehase tellingute projekt on üks esimestest tellinguprojektidest, kus rakendati BIM platvormi. BIM võimaldab lisaks 3D mudelile ka info projektis esinevatest mittevastavustest, kontrollnimekirjad ja QR-koodid objektil mugavaks navigeerimiseks. Info on saadaval ka tahvelarvutis. 

Omanik / Klient

BASF SE, Ludwigshafen

Tellinguprojekti juhtimine

Promaintain GmbH & Co. KG, Ingolstadt

Töömaa teenindus

PERI Competence Center Industrie/Gerüst, Weißenhorn; PERI Stuttgart