You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
apr
01
apr

Uus platvorm Mehhiko nafta- ja gaasimaardlale

1. apr 2020


Gaasikompressori platvorm CA-KU-A1, Altamira, Tamaulipas/Mehhiko

121 km² pindalaga Ku-Maloob-Zaap (KMZ) nafta- ja gaasimaardla asub Campeche lahes. Aastal 2019 hakati olemasolevale nafta- ja gaasitootmiskompleksile juurde lisama uut CA-KU-A1 gaasikompressori platvormi. Projekti teostamisel osales ka PERI, tagades paindlikud tellingulahendused ja toe ehitusplatsil.

Uue jaama eesmärk on tõsta toodetava gaasi mahtu KMZ kompleksis. Platvorm kaalub 23 900 t ning selle peamises osas toimub kolmelt ümbritsevalt platvormilt saadud hapu gaasi kogumine, puhastamine ja surumine. 

Ringis ümber - PERI UP Flex

Keerulise platvormi ehituseks oli vaja kergesti kohanduvat tellingulahendust. PERI UP Flexi abil oli võimalik turvalisi tellinguid ka suurtel kõrgustel paigaldada. Torud ja kandvad konstruktsioonid ei olnud takistuseks, sest tellingusüsteemi paindlikkus võimaldab töölavade suunda muuta ning kogu lahendus tuleb välja praktiliselt ilma vahedeta. 

Tasub märkida ka seda, et suurem osa tellinguid koosnes ripptöölavadest, mis fikseeriti tellingutorude ja klambrite abil platvormi terastalade külge. PERI UP Flexi lahendus  oli lihtne ja kiire paigaldada.

Turvaline juurdepääs arvukatele töötajatele

Peajaama esimesele tasandile saamiseks ehitati platvormi kahe nurga juurde kaks trepitorni. PERI UP Flex Staircase 100 tagas mitte ainult lühikesed distantsid tasandite vahel, vaid ka piisavalt ruumi peast ülevalpool. Kandevõimega 40 kN oli korraga 50 inimesel võimalik tellingul viibida ning kuni 500 töötajat võisid platvormile pääseda või sellelt lahkuda 30-60 minuti jooksul.  

ALPHAKIT moodulsüsteem

ALPHAKIT torni eesmärk selles projektis oli toimida nii toestuse kui ka juurdepääsu punktina. Üleval kinnitatud platvormi peale paigaldati väljalaskeseadmed. Torn komplekteeriti eelnevalt maa peal ja see toimus PERI inseneride juuresolekul, kes selles protsessis nõu ja jõuga toeks olid.

ALPHAKIT tornide kõrgused varieeruvad vahemikus 12 m kuni 25 m, mis lubas neid erinevatele tingimustele kohandada. Integreeritud spindel võimaldab kõrguste reguleerimist kuni 75 mm.   

Kulusid säästev PERI rendilahendus

Antud projekti jooksul tarniti tellingu materjali objektile kokku ligi 50 korda ja iga tarne kaal oli umbes 700 t. Tänu pidevale kontaktile kliendi ja PERI vahel oli võimalik hoida materjalivajadused kontrolli all ning korraldada tarned õigeks ajaks. Sedasi sai objekt tähtajaks edukalt lõpetatud.

Töövõtja

Dragados Offshore S.A.

Projekti koordineerimine

PERI Mexico