You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
juuni
03
juuni

Ebastandardne VARIOKIT lahendus maa-aluste mahutite jaoks

3. juuni 2019


OTMS naftabaas, Saldanha, Lõuna-Aafrika

24 jalgpalliväljaku suurune, 17 m kõrge ja 13.2 miljonit barrelit naftat mahutav – see kõik kirjeldab Lõuna-Aafrika Saldanha lahte ehitatud naftabaasi. Juba varajases staadiumis kaasas peatöövõtja projekti PERI insenere. Koostöös loodi gigantse ehitise jaoks lahendus, milles olid kombineeritud VARIOKIT käru ning spetsiaalselt projekteeritud teraselemendid.

Saldanha lahe asukoht teeb tankerite hoidla investoritele huvitavaks. Atlandi ja India ookeanide vahel paiknev baas tagab OTMS objektilt kiire juurdepääsu Ameerika, Euroopa ja Aasia turgudele. 

Ebastandardne lahendus ülisuurele väljakutsele

110 x 110 m naftabaasi lagede ehitamine standardsete meetmete abil oli majanduslikult ebamõistlik. Tavalise laeraketise lahenduse asemel projekteerisid PERI insenerid sillaehitusest üle võetud konstruktsiooni, milles kasutatakse raketise kärusid. Projektspetsiifiline VARIOKIT struktuur, mis lavaraketist toestas, lasti juba betoneerimisele järgneval päeval alla ning teisaldati 8 m võrra edasi järgmise sektsiooni juurde. Kokkuvõttes valati ühes mahutis 5-päevalise tsükliga 880 m² lagi.    

Mis ei sobi, pannakse sobima   

Mahutite lagede toestamiseks projekteeriti 2400 betoonposti läbimõõtudega 50 kuni 60 cm. Tavalise raketise asemel kasutati talaraketisega tugevdatud SRS postivorme, millest sai täiesti uus lähenemine betoonpostide ehitamisele. Tänu lisaplatvormidele oli postivorme võimalik puhastada ja õlitada vertikaalpositsioonis, mis oli üks nõuetest lahendusele, sest ruumi ja aega raketist platsil laiali asetada oli vähe.

Projektspetsiifiline TRIO lahendus hoiab kulusid kontrolli all

Vertikaalseinte jaoks võeti PERI-st TRIO seinaraketist, õigemini, ainult raamid, sest kliendi spetsifikatsioon nõudis, et standardse vineeri asemel oleks kilpidel 4 mm teraskate, mille ostis klient ise. 

Tarnides objektile spetsiaalse tõstetala, tagati kuni 75 m² raketiste üksuste teisaldamine ühe kraana tõstega. Arvestades, et kogu kasutatava TRIO raketise pindala ulatus 3,300 m²-ni, läks seinte betoneerimine kiiresti ja ilma liigsete kuludeta.  

Ehituse optimeerimine BIM’i abil

Suurt hulka informatsiooni, millega projektis osalejad pidevalt kokku puutusid, aitas kontrolli all hoida 3D mudelite kasutamine. Nende abil olid vajalikud andmed alati saadaval ja tööprotsess sujus häireteta.  

Lisaks olid PERI projekti koordinaatorid alati valmis töövõtjale tuge osutama ja vajadusel õpetas PERI esindaja platsi töölisi õigesti ning efektiivselt süsteeme kasutama.

Peatöövõtja

WBHO Construction (Pty) Ltd,

Johannesburg, South Africa

Töömaa teenindus

PERI South Africa, Cape Town