You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI koolitab uut põlvkonda

Üks oluline osa PERI AS-i organisatsioonikultuurist on oma kogemuste ja teadmiste edasiandmine – seda nii uutele põlvkondadele kui valdkonnas tegevatele, enda arendamisest huvitatud spetsialistidele. Nii korraldab ettevõte igal aastal raketiste ja tellingusüsteemide teemalisi koolituspäevi, seda nii siin – kui sealpool riigipiiri.

Juba pikki aastaid on tehtud selles osas koostööd nii Tallinna Tehnikakõrgkooli kui Eesti Betooniühinguga, kes mõlemad on aidanud õlga alla panna koolituspäevade teoreetilisele poolele.

Nii korraldati mulluste koolituspäevade raames Betooniühingu ja ehituskõrgkooli osalusel näitlik talvine betoneerimine, kasutades selleks PERI raketisi ja muid seadmeid. “Taolistel õppepäevadel on ääretult suur väärtus ehitusvaldkonna üliõpilastele, seda nii praktilises kui ka emotsionaalses mõttes,” märgib Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Priit Valge, kes näitas nii tänastele kui alles elukutset omandavatele ehitusspetsialistidele PERI raketiste kasutusvõimalusi talvisel ajal.

Koolituspartnereid on PERI AS-il veelgi – üha enam on laienenud ehitusalast haridust pakkuvate koolide ring, kes viisil või teisel koolituspäevi korraldada aidanud. Hea koostöö on olnud veel Tartu Kutsehariduskeskusega ja Pärnumaa Kutsehariduskeskusega, samuti inseneriharidust pakkuva Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Maaülikooliga.

“Tutvustame ja külastame koos koolitatavatega meie olulisemaid ja keerulisemaid objekte Eestis. Vajadusel teeme koolitusi ka koolide enda auditooriumites ning viime tudengeid Eestist väljapoole, et näidata PERI toodete kasutamist praktikas,” räägib PERI AS projektijuht Tiit Roots. “Kel meie koolituste vastu huvi, võtke julgesti ühendust!”

Kontakt

Tiit Roots

mobiil: + 372 50 42 228
e-post: tiit@peri.ee