You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI tõmbide tehnoloogia

Ülevaade

DK ja SK tõmbisüsteemidega võib tõmbiaugud hiljem kindlalt sulgeda. Tõmbiaugud suletakse betoonkoonustega spetsiaalse liimi abil.

Garanteeritud veekindlus 
Vee-, gaasi-, tule-, heli- ja difusioonikindel, lubatud ka joogiveele.

Saadaval erinevates mõõtudes 

Saadaval on erinevatele tõmbide läbimõõtudele sobivad koonused ja plasttorud.


DK tõmbisüsteem

DK koonused on:

  • veekindlad
  • gaasikindlad
  • tulekindlad
  • helikindlad
  • sobivad arhitektuursetele betoonpindadele

SK tõmbisüsteem

SK koonused on:

  • veekindlad
  • gaasikindlad
  • tulekindlad
  • helikindlad
  • sobivad hoidlate seintele ja arhitektuursetele betoonpindadele