You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex 75 trepitorn

Ülevaade

Kerged alumiiniumtrepid laiusega 75 cm paigaldatakse PERI UP moodultellingu rõhttaladele.  Moodulid on samasuunalised või vahelduva suunaga. Trepitorn võib olla kuni 100 m kõrge. PERI UP Flex trepitorn 75 on projekteeritud koormusele 2.00 kN/m² ja pakutakse juurdepääsuna tööpiikondadele ehitusplatsil. 

Paindlik paigaldus 
25 cm võrgu sammuga kõik avad on täiesti kaetud. 

Lihtne kohandamine
Juurdepääs hoone avadesse tagatakse konsoolide ja lühemate trepidega – sõltumata hoone kõrgusest.  

Kiire paigaldus 
minimaalse rõhttalade ja ankrute kogusega. 


Tehnilised detailid

  • Kiiresti paigaldatavad, keevitatud trepid laiusega 75 cm (puhas laius on 67 cm)
  • Samasuunalised või vahelduva suunaga moodulid, paigalduskõrgused alates 2.00 m kuni 66.00 m (projektspetsiifilistel lahendustel kuni 100 m)
  • Mõõdud pealtvaates: 1.50 m x 2.50 m või 1.50 m x 3.00 m
  • Lubatud koormus trepile 2.00 kN/m²
  • Kõrgust saab kasvatada 25 cm kaupa
  • Trepid võib paigaldada ka kõrvuti, selleks on keskele vaja lisakäsipuid 

Kitsamatele kohtadele versioon

Stairwell trepid

Kitsates tingimustes tagatakse pääs Stairwell trepidega. Selleks kinnitatakse lühemad rõhttalad 90° nurga all, trepi pikkus ja kõrgus on selle juures väiksem. Samal ajal kasutatakse stairwell trepid tööplatvormidena. Juurdepääs korrustele tagatakse standardsete komponentide abil kõrguse juurdekasvuga  25 cm.