You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tehnilised teenused

Ülevaade

Raketise ja tellingu lahendused ühest kohast

PERI insenerid töötavad raketise ja tellingu lahendused sageli välja juba konkursi faasis ning teevad vajalikud arvutused. Selged plaanid ja täpsed detailide loetelud lihtsustavad kalkulatsioone ja töödeks ettevalmistumist.

Optimeeritud lahendused
Projekti nõuetele vastavad raketised ja tellingud koos jooniste ning materjalide loeteludega.

Isiklik kontakt PERI’s
Tugi projekti teostamise vältel ning tehnilised konsultatsioonid PERI spetsialistiga – vajadusel ka objektil.

 


Insenertehnilised lahendused

Individuaalne planeerimine ja nõustamine

  • Raketise projektispetsiifiline planeerimine ja arvutused igale töö ülesandele
  • Teostamise planeerimine ja stabiilsuse kontroll toestusele ning töötellingutele
  • Kontrollitavad staatilised arvutused raketistele ja tellingutele vastavalt standarditele
  • Materjali vajaduse väljaselgitamine valukordade planeerimisel