You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Saustinõmme viadukti betoonitööd

Projekti andmed

Asukoht: Saustinõmme, Eesti

Töö koosnes kahest samaaegselt ehitatavast viaduktist. Kumbki viadukt oli 112m pikk, otsasambad on 12 m kõrged, paksus 1m. PERI projektijuht Rein Rebas ütles, et see oli tema karjääri siiamaani suurim sillatöö. Ta töötas samaaegselt kolme kliendipoolse projektijuhiga. Üks projektijuht töötas silla ühest otsast, teine teisest ning kolmas töötas tekiplaadiga. Materjali maht objektil oli 18500 m3 PERI UP Rosetti, seinapinda oli kokku 5000 m2. Lisaks olid süsteemidest kasutusel veel Maximo ja GT24.

Tallinna ringtee kilomeetrite 20,2-24,2 ehk Luige-Saku teelõigu ümberehituse käigus rajati tulevase Rail Baltica trassi esimese objektina kaks 112 meetri pikkust viadukti. Raketise toestamiskõrgus maapinnast 9 m, tekiplaadi betoonkehandi kõrgus 1,4 m ja viadukti ehitusel kasutatud monoliitbetooni maht 5422 m3 (Allikas: merko.ee)

Tellija poolsed ootused

  • Töö kiirus
  • Turvalisus
  • Õigeaegsed materjalide tarned

Klient

AS Merko Ehitus Eesti

Kliendi kommentaar:

Merko Ehitus Eesti poolt juhtisid projekti Joel Muzakko, Laivo Pallav ja Ago Saluveer.

PERI lahendus

  • Otsasambad rajati kasutades MAXIMO seinaraketist
  • Tekiplaadi toestamiseks kasutati kiiret ja paindlikku PERI UP Rosett tugitorne